season off.Ylang-Ylang Dress.amelie dress line

상품 정보
Price : 53,900 45,815원
Point :0 원
size :
Quantity :
  • 바로구매
  • 장바구니
  • 위시리스트 

 

 

 

 

 

 

그날 그 카페

그리고 소녀의 드레스

Ylang-Ylang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

많이 선보여드렸던 실루엣이에요

등만 살짝 비추는 여리여리한 느낌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylang-Ylang Dress

Amelie dress  line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

소녀와 숙녀의 경계에서 로제 와인

그리고 특별히 만들어진 칵테일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylang-Ylang Dress

Amelie dress  line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이국적이면서도 사랑스러운 핑크빛 플라워 드레스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

민트빛 같기도

그리고 부드러운 핑크색 같기도

서정적인 수채화같기도 한 플라워패턴

 

제품컷의 컬러감도 참고해주세요  빛에따라 조금씩 다른 느낌

다양한 광원을 활용하여 준비했답니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사랑스럽게 그 날

입어보세요

로맨틱한 슈즈와 함께

일랑일랑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylang-Ylang Dress

Amelie dress  line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylang-Ylang Dress

Amelie dress  line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylang-Ylang Dress

Amelie dress  line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATION

 

color

pink

 

 

 

fabric

poly 100%/신축성없음/ 안감있음

 

 

 

washing

드라이크리닝

 

 

 

size / cm

S: 총장 81cm 어깨 30cm 가슴 40cm 허리 32cm

M: 총장 81cm 어깨 31cm 가슴 42cm 허리 34cm

 

 

{ 측정 위치, 방법에 따라 +,- 3cm의 오차가 있을 수 있습니다 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제조국/한국.제조자/밀크코코아 외 프로모션. 제조년월/주문 후 1일 이내 오더.품질보증/소비자보호법에 준함.판매원/MILKCOCOA.1577-9534
일반세제로 다른 세탁물과 함께 세탁시 세제의 농도,물의 온도, 같이 세탁한 상품의 상태에 따라
이염, 마모, 수축의 증상이 있을 수 있기 때문에 반드시 첫 세탁 또는 1-3회 드라이 클리닝을 권합니다.
데님 또는 색원단 제품은 염료 먼지로 인해 물빠짐 현상이 자연스러운 것으로, 반드시 1-2회 단독 세탁을 해주셔야 합니다.
그 외의 거래 정보는 하단의 이용안내를 클릭하셔서 참고하여 주세요