studio check muffler

상품 정보
Price : 17,700
Point :0 원
color :
Quantity :
  • 바로구매
  • 장바구니
  • 위시리스트

rainbow옵션의 배송기간은 최소 12일이상 예상해주세요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 studio check muffler

 

 

 

 

Pink-rainbow-brown&red-black&beige&mint

 

 

 

 

 

 

 알록달록한 체크 머플러

알파카 느낌으로 가공되어 있어 더욱 멋스러운 아이템입니다

 

인스타에 먼저 노출되어 입고일 문의가 많았던 아이템인데요

합리적인 가격대라 부담없이 착용하실 수 있어요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rainbow

 

패딩, 후리스아이템에 잘 어울리는 화려한 컬러

캐쥬얼하고 다운된 컬러일수록 머플러는 조금 화사하게 매치해 주시면 좋아요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 개인적으로 가장 좋아하는 pink

핑크와 그레이 컬러의 조화해서 너무 마음에 들었던 머플러

드레스, 화이트 톤의 코트에 매치하기 좋은 컬러입니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 brown&red

 

 사무실에서 가장 인기가 많았던 컬러

이번 프라하 촬영에 많이 노출될 예정인데요

낙엽같아서 가을 겨울과 잘 어울리는 분위기 있는 컬러입니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 black&beige&mint

 

가장 무난하게 착용하기 좋은 컬러

자칫 단조로워 질수있는 컬러에 민트컬러가 더해져 화사한 느낌을 더해진 체크

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATION

 

 

 

color

4 colors

 

 

 

fabric

acrylic 100% / 신축성약간

 

 

 

washing

드라이크리닝

 

 

 

size / cm

총장 240cm(태슬포함) 가로단면 36.5cm

 

 

 

측정 위치나 방법에 따라 ±1cm 오차가 있을 수 있습니다

모니터에 따라 실제색상과 차이가 있을 수 있습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

관심삼품

내용이 존재하지 않습니다